Vid avslutning av samtalskontakten tillfrågas alla att besvara en utvärderingsblankett. Enligt denna anger 75% att de haft mycket god hjälp av samtalen (intervall 8-10 på en 10-gradig skala).
Exempel på kommentarer: fått mig att tänka annorlunda, stärkt självförtroende, ökad kunskap om mig själv, förändrat mitt sätt att hantera känslor.

I utvärderingar av handledning anger tre fjärdedelar att de haft mycket god hjälp av handledningen (intervall 8-10 på en 10-gradig skala). Några citat: ...upplevde det som att det alltid fanns utrymme för det jag behövde ta upp, allt som jag/vi tagit upp har bemötts på ett bra sätt och belysts från olika håll.