Inom en vecka kan jag ta emot anställd för individuell krisbearbetning. Det kan vara en krisreaktion beroende på att det hänt något traumatiskt på arbetsplatsen, men kan också handla om att det inträffat något i den enskildes privatliv som man behöver hjälp och stöd för att kunna hantera.

Jag erbjuder också coaching som är en samtalsmetod som främjar kompetensutveckling och lärande både hos chefer och medarbetare inom näringsliv och offentliga verksamheter.