Mottagningen ligger centralt i Kungälv och du kan normalt få en första tid inom två veckor. Vi träffas inledningsvis för ett eller två orienterande samtal för att ringa in dina problem och börja lära känna varann. Sedan gör vi tillsammans en planering av en samtalsserie som kan sträcka sig över kortare eller längre tid.

I psykoterapin arbetar jag med den psykodynamiska teorin som bas och kompletterar ofta med inslag från andra inriktningar som kognitiv och interpersonell terapi och motiverande samtal.

Krissamtal

När en omvälvande händelse inträffar kan krissamtal vara en hjälp att orka med belastningen.

EMDR

Jag arbetar också med EMDR, en psykoterapeutisk metod för att minska besvären efter svåra upplevelser i det förgångna som stör i vardagen. Ofta handlar det om trauman av olika slag. EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing.