Att arbeta inom människovårdande verksamheter kan vara krävande och tufft. Av och till kanske man fastnar i gamla hjulspår eller känner att det är svårt att hitta lösningar på problem som uppstår. Handledning kan vara ett sätt att komma vidare. Jag arbetar med handledning av både enskilda och grupper inom människovårdande verksamheter t.ex. inom psykiatri och rehablitering.